O normach

Lista norm które są niezbędne w naszej pracy.

 

Place zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Norma dotyczy bezpieczeństwa placów zabaw oraz nawierzchni placów zabaw. Przepisy precyzują wymogi bezpieczeństwa dla placów zabaw przeznaczonych do indywidualnego i wspólnego użytkowania przez dzieci. Norma nie obejmuje przygodowych placów zabaw.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

Norma dotyczy bezpieczeństwa huśtawek przeznaczonych dla dzieci na placach zabaw. Norma zawiera zarówno informacje odnośnie konstrukcji urządzenia jak i siedzisk na huśtawce.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

Norma dotyczy zjeżdżalni na stałe zamontowanych na placu zabaw. Norma nie dotyczy: zjeżdżalni wodnych, torów rolkowych i instalacji zjazdowych z dodatkowymi wyposażeniami (maty ślizgowe, saneczki).

PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

Norma opisuje wymagania bezpieczeństwa dla kolejek linowych na stałe zamontowanych na placach zabaw. Przepisy opisują kolejki, gdzie do zjazdu dzieci wykorzystują prawo grawitacji.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.

Norma opisuje wymagania bezpieczeństwa dla karuzel o maksymalnej średnicy 0,5 metra na stałe zamontowanych na placach zabaw dla dzieci. Przepisy nie obejmują karuzel napędzanych mechanicznie, karuzel wędrownych ani bębnów obrotowych.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

Norma dotyczy bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed zagrożeniami w czasie używania huśtawek wagowych i urządzeń kołyszących na stałe zamontowanych na placach zabaw dla dzieci.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

Norma dotyczy wyposażenia placów zabaw, w tym także nawierzchni. Przepisy obejmują instalowanie, kontrolowanie konserwacje oraz eksploatacje wyposażenia.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw.

Norma opisuje place zabaw przeznaczone dla dzieci do lat 14, które są przeznaczone do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Norma opisuje bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych, specjalne urządzenia i elementy na placu zabaw, nawierzchnie, kontrole i procedury monitoringu obiektu.

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej.

Norma opisuje bezpieczeństwo zamontowanych na stałe na placach zabaw przestrzennych konstrukcji sieciowych dla dzieci. Nie obejmuje sztucznych ścian wspinaczkowych (np. szkoleniowych).

 

Nawierzchnia bezpieczna - amortyzująca upadki stosowana na placach zabaw: 

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Norma dotyczy nawierzchni na placach zabaw dla dzieci oraz specjalnych przepisów na placach zabaw, gdzie niezbędna jest amortyzacja uderzeń po wypadku. Zawiera opisy czynników wpływających na wybór nawierzchni, jak i metody badania służące do tłumienia uderzenia o podłoże w razie wypadku.

 

Siłownia zewnętrzna:

PN- EN 957 - 1:2005 Stacjonarny sprzęr treningowy. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Norma opisuje ogólne standardy bezpieczeństwa sprzętu treningowego. Przepisy dotyczą stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń zainstalowanego na placach zabaw.

DIN 79000:2012-05 Permanently installed outdoor fitness equipment - Safety requirements and test methods

Norma opisuje przeznaczenie siłowni zainstalowanych na placach zabaw. Siłownie zewnętrzne powinny być oddzielone od placów zabaw oraz przeznaczone dla dzieci powyżej 14 roku życia. Siłownie zewnętrzne według tej normy to urządzenia rekreacyjne, a nie wyczynowe.

 

Dmuchańce (zjeżdżalnie dmuchane, zamki do skaknia, poduch):

PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Norma opisuje wymogi bezpieczeństwa dla nadmuchiwanego sprzętu przeznaczonego do zabawy indywidualnej i grupowej dla dzieci. Opisuje sposoby rozpoznawania zagrożenia, zmniejszenia ilości wypadków, informacje jakie powinny być dołączone do urządzenia. Przepisy te nie dotyczą: urządzeń nadmuchiwanych unoszących się na wodzie i w powietrzu, dmuchanych zabawek domowych, urządzeń nadmuchiwanych w celu ochrony.

 

 

Skateparki:

PN-EN 14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Norma opisuje sposób użytkowania sprzętu rolkowego. Przepisy dotyczą zarówno bezpieczeństwa jak i metody jego badań.

 

Urządzenia lunaparkowe (karuzele):

PN-EN 13814:2011 Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo.

Norma opisuje minimalne wymagania, które są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej: konstrukcji, produkcji, instalacji oraz utrzymania w dobrym stanie, działania i kontroli: urządzeń ruchomych, konstrukcji instalowanych na określony czas lub na stałe na placach zabaw. Norma dotyczy między innymi: karuzel, huśtawek, łódek, kół diabelskich, kolejek górskich, pochylni, trybun, kabin, estrad i miejsc występów artystycznych na Świerzym powietrzu. Przepisy nie dotyczą: stałych trybun, rusztowań scen, prostych urządzeń rozrywkowych uruchamianych przez same dzieci i obsługujących maksymalnie dwójkę dzieci.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com