Place zabaw

Zamów przegląd>>

          Obecnie w Polsce masowo budowane są place zabaw. Aby jednak mieć pewność, że budowany przez Was obiekt jest w 100% bezpieczny, przedsięwzięcie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi eksperci są przygotowani, aby pomóc na każdym etapie inwestycji od projektu po odbiór końcowy.

Oferta dla producentów:

- orzeczenia techniczne dla urządzeń placu zabaw zgodne z wymogami normy PN-EN 1176,
- certyfikaty / deklaracje zgodności urządzeń placu zabaw,
- kontrola jakości wykonywanych prac kończąca się wydaniem świadectwa jakości,
- konsultacje / doradztwo dotyczące pojedynczych urządzeń lub kompleksowych projektów placów zabaw,
- kompleksowe projektowanie urządzeń placu zabaw.

Oferta dla zarządców / administratorów placów zabaw:

- kontrole okresowe i roczne zgodne z wymogami normy PN-EN 1176 potwierdzone raportem,
- orzecznictwo techniczne,
- odbiór końcowy placu zabaw weryfikujący zgodność wykonania z prawem budowlanym oraz wymogami polskich norm,
- wykonanie analizy bezpieczeństwa naturalnych placów zabaw,
- konsultacje / doradztwo w modernizacji placu zabaw,
- szkolenia dla zarządców / administratorów z zakresu wykonywania kontroli rutynowych.

 

Obowiązująca norma PN-EN 1176:2009 nakłada na właścicieli i administratorów placów zabaw dokonywania przeglądów tego typu obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności. Przeglądy te mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na placach zabaw. Wyróżniamy kilka rodzajów obowiązujących przeglądów:

Przegląd codzienny placów zabaw- jak sama nazwa wskazuje jest to codzienna kontrola stanu obiektu. Polega ona na dokładnych oględzinach placu zabaw, podczas których sprawdza się zwłaszcza czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity miedzy urządzeniami a gruntem, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty. Dokonywanie codziennych przeglądów istotne jest zwłaszcza w miejscach intensywnie użytkowanych oraz narażonych na wandalizm.

Funkcyjny przegląd placów zabaw-  jest to kontrola wykonywana raz na miesiąc. Ma ona na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu umieszczonego na placach zabaw.  Podczas tego przeglądu szczególną uwagę zwraca się na stopień  zużycia sprzętu oraz ewentualne jego zniszczenia poprzez akty wandalizmu.

Podstawowy przegląd placów zabaw-  jest to coroczna kontrola, której głównym zadaniem jest ocena ogólnego stanu bezpieczeństwa na sprawdzanym obiekcie. Podczas przeglądu kontroluje się stan sprzętu, fundamentów oraz nawierzchni. Konieczna jest ocena wpływu warunków atmosferycznych na stan techniczny placu zabaw, podczas której poszukuje się śladów rozkładu lub korozji.  W przypadku dokonywanych na obiekcie napraw należy także sprawdzić  czy nie wpłynęły one negatywnie na poziom bezpieczeństwa. Przegląd ten dokonywany jest przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę.

Pomontażowy przegląd placów zabaw- kontrolę tę wykonuje się na każdym nowopowstałym placu zabaw przed oddaniem go do użytku oraz na placach zabaw modernizowanych lub ponownie montowanych w nowej lokalizacji.  Przegląd ten wykonywany jest przez specjalistę z użyciem specjalistycznych narzędzi. Polega ona na sprawdzeniu wszystkich elementów placu zabaw oraz nawierzchni.  Przegląd ten jest szczególnie ważny dla inwestora danego obiektu, ponieważ pozwala mu wyeliminować wszelkie ewentualne nieprawidłowości wynikające z wadliwego lub pospiesznego montażu oraz błędów powstałych na etapie produkcji. Kontrola pomontażowa pozwala wykryć nieprawidłowości i domagać się ich naprawy prze odbiorem obiektu i zapłatą za wadliwy towar. Udział specjalisty w odbiorze placu zabaw może uchronić inwestora przed późniejszymi kosztami i problemami wynikającymi z nieprawidłowości. Ponadto podczas tej kontroli sprawdzana jest cała dokumentacja nowego placu zabaw.

Bezpieczeństwo na placach zabaw jest priorytetem, dlatego warto pamiętać, aby przeglądy przeprowadzane były przez osoby wykwalifikowane i posiadające niezbędną wiedzę. Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji zaprasza do współpracy właścicieli i zarządców placów zabaw. Przeprowadzamy przeglądy oraz organizujemy szereg szkoleń.

 

Zamów przegląd>> 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com