Program "Radosna Szkoła"

Place zabaw z programu "RADOSNA SZKOŁA"

 

Założeniem programu Radosna Szkoła jest wyposażenie szkół podstawowych w bezpieczne miejsca do zabawy. Jedną z możliwości jest wybudowanie placu zabaw. Umożliwia on podejmowanie aktywności fizycznej, pomagając dzieciom rozładować napięcie emocjonalne oraz fizyczne spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zajęć prowadzonych w klasach. Należy pamiętać, że plac zabaw urządzony przez szkołę powinien być bezpieczny. Dlatego szczególnie ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na terenie obiektu oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego obszaru zielenią. Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa urządzeń rozrywkowych brali udział w kontrolach placów zabaw w firmach, które zostały wytypowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


 

 

W związku z powyższym znamy problemy wynikające przy realizacji programu i jesteśmy gotowi Państwu pomóc w ich rozwiązaniu.

 

 


Rozwój dziecka jest najważniejszy!

 

Warto uświadomić sobie, że to właśnie ruch w dużej mierze stymuluje rozwój: fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz duchowy. Wszelka aktywność fizyczna kształtuje organizm
i jego funkcje zwłaszcza w wieku przedszkolno-szkolnym, gdzie wszelkie nabyte umiejętności zostają w późniejszym okresie rozwijane i doskonalone. Odpowiednia dawka ruchu wzmacnia odporność organizmu, pozwala dziecku poznać samego siebie oraz własne możliwości, co z pewnością jest bardzo istotne w późniejszych etapach życia. Aktywność ruchowa wpływa na socjalizację, czyli rozwój społeczny dziecka, kształtowanie przez to jego osobowości, przekazywanie norm i zachowań obowiązujących we współżyciu z innymi. Ruch pozwala dziecku zdobyć informację na temat otaczającego go świata i innych. Ze względu na powyżej przytoczone argumenty należy dbać o prawidłowy rozwój dzieci, zapewniając im odpowiednią ilość ruchu w ciągu całej doby.

 

„Radosna Szkoła” – miejsce przyjazne dzieciom

 

Dużą część czasu dzieci spędzają w szkole, gdzie w trakcie zajęć lekcyjnych spontaniczna aktywność fizyczna jest ograniczona. Mądre szkoły jednak starają się urozmaicić dzieciom czas oraz umożliwiają aktywność ruchową poprzez właściwe wyposażenie placów i sal zabaw. Rządowy program „Radosna Szkoła” umożliwia szkołom podstawowym publicznym oraz niepublicznym otrzymanie wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych sal i placów zabaw. Głównym celem programu jest zapewnienie uczniom klas I-III odpowiednich warunków do aktywności ruchowej oraz rozwoju psychofizycznego. Szkolny plac zabaw powinien mieć możliwość prowadzenie na nim z dziećmi różnych form zajęć ruchowych przy zastosowaniu do tego odpowiednio przystosowanych sprzętów. Oczywiście najważniejszą rzeczą w tym wypadku staje się bezpieczeństwo dzieci, niezależnie od tego czy plac jest usytuowany na boisku czy bieżni. Bardzo istotne jest zastosowanie nowoczesnej oraz bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, przemyślane rozmieszczenie sprzętów, a także zachowanie przyjaznych walorów estetycznych. Realizacja programu została przewidziana na lata 2009-2014.

 

Bezpieczne miejsce zabaw

 

O czym należy pamiętać budując plac zabaw dla dzieci? Niepodważalnym faktem jest to, że niezależnie od tego czy dziecko bawi się na placu zabaw w parku, szkole czy na osiedlu zawsze najważniejsze jest jego bezpieczeństwo! I tu właśnie warto zdać sobie sprawę z tego, że piękny, kolorowy, bogato wyposażony w sprzęty plac to nie wszystko, gdyż najważniejsze jest odpowiednie rozmieszczenie sprzętów oraz właściwa nawierzchnia, która stanowi 30 – 40 % kosztów budowy miejsca zabaw.

 

Nawierzchnia bezpieczna, czyli amortyzująca zapobiega doświadczeniu urazu lub kolizji, stanowi tym samym jeden z głównych czynników gwarantujących bezpieczną zabawę. Według normy PN-EN 1176, każdy plac zabaw powinien posiadać nawierzchnię bezpieczną, której wyróżniam dwa typy – naturalną oraz sztuczną. Naturalna nawierzchnia, ze względu na to że jest dość tania i szeroko dostępna, a co za tym idzie najczęściej spotykana - występuje pod postacią drani, piasku, wiór bądź żwiru. Z kolei jeśli zdecydujemy się na nawierzchnię sztuczną, to do wyboru mamy nawierzchnię monolityczną (wylewaną) bądź układaną. Nawierzchnię bezpieczną bezwzględnie dobieramy do konkretnego placu zabaw. Wskazane jest by budując go, zwrócić uwagę na HIC (Head Injury Criterion) - termin określający krytyczną wysokość upadku. W związku z tym będziemy mieli pewność, że nawierzchnia zostanie w prawidłowy sposób dobrana, tym samym dziecku nic się nie stanie, jeśli upadnie na dany materiał - amortyzacja zostanie zachowana.

 

Reagowanie – działanie

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji, spośród 10 przeprowadzonych kontroli tylko 6 placów zabaw miało odpowiedni parametr HIC. W związku z tym by nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci, warto zastanowić się jakie warunki zabawy planujemy zaoferować.Obecnie na rynku istnieje kilkadziesiąt firm produkujących elementy do wytworzenia amortyzującej powierzchni. Bardzo często zdarza się jednak, że nie posiadają one deklarowanych parametrów. Na 30 przebadanych placów zabaw, aż 22 nie miały odpowiedniej amortyzacji upadku deklarowanej przez producenta/wykonawcę/certyfikat. Dlatego też warto zapobiegać wszelkim dramatycznym sytuacjom, poprzez regularne poddawanie się kontroli i uzyskanie odpowiednich certyfikatów od rzetelnych specjalistów.

 

Wykonanie placu zabaw zgodnie z obowiązującymi normami nie jest wystarczające.By zapewnić dzieciom bezpieczeństwo należy pamiętać, że budując plac zabaw w przyszłości powinien być on regularnie kontrolowany w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń. Warto mieć świadomość tego, że nic nie trwa wiecznie, tym samym plac zabawa narażony jest na naturalną eksploatację przez bawiące się dzieci, co powoduje zużywanie się niektórych sprzętów i nawierzchni. Czynniki zewnętrzne takie jak niekorzystna pogoda, wpływają na korozję, co jest przyczyną ich zniszczenia. Place zabaw - szczególnie te które planujemy umieścić w miejscach publicznych często narażone są na wandalizm lub niewłaściwe użytkowanie, co także znacząco wpływa na pogorszenie ich jakości. Bywa, że urządzenia
i nawierzchnia na pozór wyglądające na solidne i bezpieczne, wcale takie nie są. W związku
z tym obowiązkiem będzie kontrola, nie tylko regularna bądź funkcjonalna, ale także podstawowa prowadzona przez niezależnego specjalistę. W ramach kontroli zadbamy nie tylko o dobrą i bezpieczną zabawę dzieci, ale także korzystając z okazji możemy zasięgnąć fachowych opinii i porad, na temat konserwacji i rozwoju placu zabaw.

 

Kontrole zagwarantują bezpieczną zabawę dzieciom, ale także pozwolą uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych z pozwami sądowymi o odszkodowanie, które bardzo często są związane z wypadkami na placach zabaw. Pamiętajmy, że jest to niezmiernie ważne, bo będąc właścicielem lub administratorem placu zabaw to my jesteśmy odpowiedzialni za życie i zdrowie dzieci.

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com